Agata Pankiewicz

Studiowała na Wydziale Architektury Wnętrz ASP w Krakowie. Od 1998 prowadzi autorską Pracownię Fotografii na Wydziale Grafiki, od 2009 profesor ASP. Zajmuje się fotografią i projektowaniem. Jest kontynuatorką procesu anektowania banalnej rzeczywistości przez sztukę. Jest współautorką (z Marcinem Przybyłko) esejów fotograficznych i współredaktorką książek: underconstructed.pl (2008), Hawaikum. W poszukiwaniu istoty piękna (2015), Smart Obiekt. Mimowolne perwersje rzeczy (2017), Nieswojość (2019).

Agata Pankiewicz

Designer and photographer.
She studied at the Faculty of Interior Design at the Jan Matejko Academy of Fine Arts in Krakow. Since 1998 she has been running her own Photography Studio at the Faculty of Graphic Arts and since 2009 she has been a professor at the Academy of Fine Arts. , Krakow. She works with photography and design. She continues the process of annexing banal reality through art. She is co-author (with Marcin Przybyłko) of photographic essays and co-editor of photo-literary books: underconstructed.pl (2008), Hawaikum. In search of the essence of beauty (2015), Smart Object. The involuntary perversions of things (2017), Unconventionality (2019).
She lives and works in Krakow, Poland.